Ang sagot ko

Anong gusto mong sabihin ko? Na hindi mo kasalanan? Na hindi mo kasalanan kung bakit malupit ang mundo! Dahil oo! Iiwan ka ng mundo! Iiwan ka ng lahat ng tao pero may mga taong kabisado ang daan papunta at pabalik sa iyo kaya’t ano pang kinakatakot mo?

7 thoughts on “Ang sagot ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s