I realized

Di ko inakalang ganito pala kahirap punuin itong librong ito. 

Parang buhay lang ano. Ano ma’ng pilit mong gawin para makompleto ito, kung di pa panahon, di pa talaga. Maaari mong punitin ang ibang pahina para numipis ang aklat, pero sa huli ay manghihinayang ka lamang. Dahil matutuklasan mo na sa dulo, ang ikli pala ng iyong sinulatan. Mas mabuti pa palang maging marumi ang aklat basta’t malaman at napakinabangan kesa sa manipis at malinis nga tingan, ngunit may bahid naman ng kasinungalingan. 


I never actually thought filling the pages of this book would be this hard. 

It’s a lot like life, isn’t it? No matter how hard you try to fill it with experiences, if it is not time yet, then it simply isn’t. You may choose to tear some of the pages but in the end, you’d realize how little you had written. And you will regret it. 

Because it’s better to have a book full of erasures and mistakes, but full of truth and trustworthy than one seemingly neat, yet full of lies. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s