Home » Poetry » Katangahan nga ba?

Katangahan nga ba?

Hindi katangahan ang magmahal ulit pagkatapos masaktan

Hindi katangahan ang umasa muli pagkatapos ng kabiguan

Katangahan kapag minahal mo ulit siya pagkatapos ka niyang iwan.

Advertisements

3 thoughts on “Katangahan nga ba?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s