Home » Poetry » NAISIP KO

NAISIP KO

Originally posted on September 5, 2016

Revised and edited on September 21, 2016

Naisip kong minsan pala, hindi layo ang problema. Kundi oras para sa isa’t-isa. Dahil may mga nakilala naman akong naitawid ang LDR at di nabigo. At may nakilala naman akong hindi nga LDR ngunit hindi naman nagtagal.

Ang hirap talagang intindihin. Minsan kasi di mo talaga maiintindihan kapag hindi mo pa nararanasan. Ngunit may mga pagkakataon din naming ang dami mo ngang karanasan, ang hirap pa ding intindihin ng mga bagay-bagay.


Sometimes, distance is not the problem. But time for each other. I know a lot of couples who have long-distance relationships but managed to stay strong as partners. And there are, of course, those who are not in a long-distance relationship but do not last long.

Sometimes, really, you cannot understand if it you have not experienced it yet. But often, there are times – no matter how much experiences you have had of being wrong, you still do not get it right.

Translated for someone. Hey there! Shayma!
Advertisements

2 thoughts on “NAISIP KO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s